Metsäpalovaroitus on voimassa koko Pirkanmaan alueella!

 

Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa arvoon 5,6 - 6,0. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri. Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

 


 

Lempäälän VPK on vuonna 1928 perustettu sopimuspalokunta Pirkanmaalla. Toimimme valmiuspalokuntana yli 20 000 asukkaan Lempäälän kunnassa. Palokuntasopimus on Pirkanmaan Pelastuslaitoksen kanssa. Sopimus sisältää 1+ 3 pelastusyksikön 5 min ja lisäksi 1  10 min valmiudella. Tilanteen vaatiessa ja henkilöstön riittäessä miehitämme toisen pelastusyksikön.

Toimimme Pirkanmaan Pelastuslaitoksen Lempäälän kunnalta vuokraamissa tiloissa. Kalustona on pelastusauto ja VPK:n oma raskas sammutusauto. Uusin VPK:n hankinta on mönkijä telavarusteella ja maastoperävaunu. Lisäksi miehistöauto ja 2 venettä. Pirkanmaan Pelastuslaitos vastaa 1 yksiköllä 24/7 vahvuudella 1+3. Lisäksi asemalla toimii aluepalomestari.

Suurimmat riskimme ovat Hki-Tre -moottoritie, Hki-Tre -päärata ja kaksi isoa kemianteollisuuden laitosta. Lisäksi alueellamme sijaitsee hoitolaitoksia, muuta teollisuutta ja runsaasti vesistöä. Suurimpana haasteena jopa 100 000 kerrosneliömetrin IDEAPARK -liikekaupunki, jossa voi olla jopa 30 000 asiakasta kerralla.

Lisäksi liikenteen määrä on kasvanut Lempäälän alueella voimakkaasti.