Naisjaosto

Naisjaoston perustava kokous pidettiin 28.9.1953. Toimintaan kuului tuolloin ohjelmallisia ompeluiltoja, retkiä, juhlia ja myyjäisiä sekä muonituksia niin hälytyksiin kuin muihinkin tilaisuuksiin. 1970-luvun lopulla toiminta alkoi hiipua ja naisjaoston toiminta eli hiljaiseloa 1980-luvun alkupuolen. Vuonna 1987 pidettiin toiminnan elvytyskokous Lempäälän paloasemalla ja naisosasto on toiminut tuosta lähtien aktiivisesti ja vireästi.

Naisjaosto kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko parillisten viikkojen torstaisin klo 18 Lempäälän paloasemalla. Toiminta muodostuu mm. ensiavusta, opintokäynneistä, kaluston käsittelystä ja muista naistoiminnan osa-alueista saunailtoja unohtamatta. Naisosasto on huolehtii eri tilaisuuksien kahvituksista ja muonituksista. SPEK:n kursseille osallistutaan tarpeen ja oman innokkuuden mukaan.


Yhteystiedot: Naisjaoston johtaja Miia Hakala
                    puh. 040 845 0077