Lempäälän VPK Palokuntanuoret

Lempäälän VPK:n poikaosasto perustettiin vuonna 1957. Osaston nimi muutettiin vuonna 1982 nuoriso-osastoksi tyttöjen tullessa mukaan toimintaan.

Lempäälän VPK:n nuoriso-osasto kokoontuu harjoituksiin Lempäälän paloasemalle kerran viikossa keskiviikkoisin kello 18.00. Toiminta nuoriso-osastossa tarjoaa 10-17 -vuotiaille tytöille ja pojille vauhdikasta ja opettavaista toimintaa sekä perehdyttää heidät toimimaan hälytysosastossa. Harjoitusten aiheet ovat palokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita esim. ensiapua, kalustontuntemusta ja –käsittelyä. Tällä hetkellä toiminnassa on 14-17 vuotiainen pienryhmä. Uusien ryhmien muoodostamisesta ilmoitamme näillä sivuilla erikseen. Nuoren täytettyä 16 vuotta on hänellä mahdollisuus osallistua hälytysosaston harjoituksiin. Sammutustehtäviin voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet suoritettuaan sammutustyökurssin. Nuoriso-osastossa toimiminen voi olla myös ensiaskel pelastajan ammattiin.

Viikkoharjoitusten lisäksi nuorilla on palokunta-aiheisia kilpailuja muiden palokuntien nuoriso-osastojen kanssa. Palokuntanuorille järjestetään lisäksi leirejä. Perinteisin on Hämeen Pelastusliitonpalokuntanuorten leiri Padasjoella. Leirin ohjelmaan kuuluu koulutusta ja yhdessäoloa. Lisäksi on Tampereen alueen omat alueleirit ja määrävuosittain pidettävät valtakunnalliset leirit.

Nuoriso-osaston toiminnan tavoitteena on kasvattaa turvallisuustietoisia ja -myönteisiä nuoria, tukea nuoren kasvua ja palokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Vastuullisina kouluttajina ja vetäjinä palokunnassamme toimivat palokuntanuorisotoimintaan kouluttautuneet palokuntamme jäsenet. Useimmat heistä ovat myös aloittaneet toiminnan nuoriso-osastosta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠