Nuoriso-osasto   (toiminta tauolla pandemian vuoksi, jatkosta ilmoitamme myöhemmin, kun seuraamme tilannetta)

Lempäälän VPK:n poikaosasto perustettiin vuonna 1957. Osaston nimi muutettiin vuonna 1982 nuoriso-osastoksi tyttöjen tullessa mukaan toimintaan.

Lempäälän VPK:n nuoriso-osasto kokoontuu harjoituksiin Lempäälän paloasemalle kerran viikossa keskiviikkoisin kello 18.00 kestäen noin 1,5 tuntia. Toiminta nuoriso-osastossa tarjoaa 10-17 -vuotiaille tytöille ja pojille vauhdikasta ja opettavaista toimintaa sekä perehdyttää heidät toimimaan hälytysosastossa. Harjoitusten aiheet ovat palokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita esim. ensiapua, kalustontuntemusta ja –käsittelyä.


Nuoret saivat itse suunnitella osastolle uuden logon.

Nuoren täytettyä 16 vuotta on hänellä mahdollisuus osallistua hälytysosaston harjoituksiin. Sammutustehtäviin voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet suoritettuaan sammutustyökurssin. Nuoriso-osastossa toimiminen voi olla myös ensiaskel palomiehen ammattiin.

Viikkoharjoitusten lisäksi nuorilla on palokunta-aiheisia kilpailuja muiden palokuntien nuoriso-osastojen kanssa. Palokuntanuorille järjestetään lisäksi leirejä. Perinteisin on Hämeen Pelastusliitonpalokuntanuorten leiri Padasjoella. Leirin ohjelmaan kuuluu koulutusta ja yhdessäoloa. Lisäksi on Tampereen alueen omat alueleirit ja määrävuosittain pidettävät valtakunnalliset leirit.

Nuoriso-osaston toiminnan tavoitteena on kasvattaa turvallisuustietoisia ja -myönteisiä nuoria, tukea nuoren kasvua ja palokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Vastuullisina kouluttajina ja vetäjinä palokunnassamme toimivat palokuntanuorisotoimintaan kouluttautuneet palokuntamme jäsenet. Useimmat heistä ovat myös aloittaneet toiminnan nuoriso-osastosta.

Kaudella 2020 osaston vahvuus on vakiintunut 11 palokuntanuoreen, joista tyttöjä on 5 ja poikia 6. 

Toisessa VPK:ssa harrastaneet, paikkakunnalle muuttaneet nuoret ovat tervetulleita jatkamaan harrastusta meidän osastoomme. Ota yhetyttä!