Hälytysosasto

 

Hälytysosasto harjoittelee maanantaisin klo 18.00. 

Harjoituksissa harjoitellaan monipuolisesti toimintaa erilaisilla tehtävillä, ylläpidetään kalustotuntemusta, sekä tutustutaan alueen riskikohteisiin. Harjoituksissa myös huolletaan kalustoa ja varusteita säännöllisesti. 

VPK:n ensivastekoulutetut jäsenet hälytetään myös ensivastetehtäville. EVY harjoituksia pidetään säännöllisesti.
Joskus tehtävillä joudutaan työskentelemään rakennusten katoilla. VPK harjoittelemassa korkealla työskentelyä.